Menü

Rotary Programları

Tarihçe Amacı Rakamlarla Rotary Üyelik Rotary Programları Rotary Organizasyon Yapısı

UR Vakfı

Uluslararası Rotary Vakfı, 1917 yılında bir ‘Bağış Fonu' olarak kurulmuş ve 1928 yılında ‘Rotary Vakfı' adını almıştır.1931 yılında ‘Trust', 1938 yılında ise ABD nin Illinois Eyaleti Yasalarına göre ‘Kar Amacı Gütmeyen' bir kurum olarak tescil edilmiştir. Rotary Vakfı, vakıf senedi ve içtüzüğü doğrultusunda mütevelli heyeti tarafından yalnızca Eğitim ve Hayırsever amaçlı bir kuruluş olarak yönetilir.
Rotary Vakfının amacı, Roteryenlerin sağlıkta iyileştirme sağlayarak, eğitime destek vererek ve fakirliği azaltarak, dünya anlayış, iyi niyet ve barışına katkıda bulunmasıdır.Özellikle çocuk felcinin yok edilmesi hedefine ulaşmak için Polio Plus programını tamamlamaya; eğitsel ve kültürel programlar üzerinde durarak ve bu programları kuvvetlendirerek iyi niyet ve barışın gelişmesini sağlamaya; dünyanın tüm kesimlerindeki insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ödenekler vermeye ve insanlar arasındaki barışçıl ilişkileri kuvvetlendirmeyi amaçlayan programlara kendini adamıştır.


Uluslararası Rotary'ye bağlı Rotary Vakfı'nın hedefi; sağlık hizmetlerini iyileştirmek, eğitime destek vermek ve yoksulluğu ortadan kaldırmak yoluyla, Rotaryenlerin dünya çapında anlayış, iyi niyet ve barışı geliştirmelerini sağlamaktır.
Rotary Vakfı kulüplere, dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatlarını değiştirecek programlara katılma ve bağış projelerine  katkıda bulunma fırsatı verir.  Vakfın bağış programları  ve diğer  programları yalnızca, Rotaryenlerden ve Vakıfla aynı vizyonu – daha iyi bir dünya vizyonunu – paylaşan kardeş kuruluşlardan gelen gönüllü katkılarca desteklenmektedir.


Programları
Uluslararası Rotary; Rotary'nin sürekliliğini sağlamak, kulüplerin güçlenmesini ve etkinliğini arttırmak için Uluslarası Rotary Vakfı'nın desteğini projelere yönledirecek programlar geliştirmiştir.
Uluslarası Rotary Vakfı'nın desteklediği program üst başlıkları şöyledir:

  1. Polio ile mücadele
  2. İnsani Yardımlar
  3. Eğitim Programları
  4. Dünya Barışı

 

Polio Plus


Çocuk felci virüsün sinir sistemini etkileyerek özellikle bacaklarda, ama bununla sınırlı kalmamak üzere tüm vücutta felç meydana getirmesidir.  Hastalığının eski kuşaklardaki imgesi "çelik ciğer" dehşetidir. Kişi çelik ciğerden (halk arasında "çelik tabut") sağ olarak çıkabilse bile koltuk değneklerine muhtaç olarak yaşar. Genel kanının aksine çocuk felci sadece çocukları değil, erişkinleri de etkiler, fakat nüfusun büyük çoğunluğu hastalık etkeni olan virüs ile küçük yaşta tanışmış olduğundan erişkinlerde hastalığın görülme olasılığı çok azdır. Eskimolar gibi hastalıkla ilk defa karşılaşan toplumlarda ise hastalığın erişkin ve çocuklarda aynı sıklıkla görülmesi bu durumu desteklemektedir.
Polio Plus çocuk felcinin dünyadan silindiği kesinleşinceye kadar Uluslar arası Rotary'nin diğer tüm programlarına oranla en öncelik verdiği bir programdır.


Virüsün yeryüzünden tamamen silindiğini söyleyebilmek için arka arkaya üç yıl dünyadaki hiç bir ülkeden çocuk felci vakasının rapor edilmemesi gerekmektedir. Eradikasyon çok yakın gelecekte mümkün görülmemekle birlikte uluslararası kurumların işbirliği sayesinde daha önce çiçek hastalığının yok edilmesinde sağlanan başarının çocuk felci hastalığı için de kısa bir zaman diliminde sağlanacağı ümit edilmektedir.
Polio Plus'ın hedefi dünyada çocuk felcinin yok edildiğinin onanmasıdır. Uzun yıllardır uygulanan benzeri programlardan sonra Rotary, 1985 yılında Polio Plus programını yürürlüğe koymuştur. Bu amaçla 1988 yılında roteryenler 240 milyon US$ toplamış, dünyanın her tarafında kitle halinde aşı kampanyası için aktif olarak çocuk felcine karşı mücadelenin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmuştur. Rotary, dünyadaki çocuk felci vakalarının sona erdirilmesi için 1988 deki Dünya Sağlık Asamblesinde alınan kararın en önemli destekçisi oldu. Dünyada çocuk felci vakaları tamamen yok olduğunda Rotary'nin bu çabalara katkısı 1.2 milyar doları'ı aşacaktır.


Bu program çocuk felcinin yok edilmesi ile doğrudan ilgili her türlü etkinliği kapsamaktadır. Polio Plus kampanyası, aşıların temin edilmesi ve aşılama mahallerine ulaştırılmasının yanı sıra,'Ulusal Aşı Günleri'nin organizasyonu,virüsün taranarak izlenmesi, zor ulaşılan mahallerdeki çocukların aşılanması ve hükümetler ile diğer kaynakların acil olarak, gereksinim ve gerekli fon temini üzerine bilgilendirilmesi etkinliklerini de içermektedir. 

 

Bağışlar


Rotary Vakfı'nın gelir kaynakları bağışlar ve mal varlıkları ile fonlarının işletilmesiyle oluşur. Rotary Vakfına bağışlar gönüllü olarak yapılır.Roteryenlerin yanı sıra roteryen olmayan kişilerde bağış yapabilirler.
Bağışlar Rotary Vakfı programlarının gerçekleştirilmesini sağlar.Vakfa bağışta bulunan kişileri takdir amacı ile Yönetim tarafından bağış yapanlara çeşitli tip ve türde takdirnameler verilir.
Tüm bağışlar ile ilgili detaylı bilgileri UR'nin yöre ofislerinden veya UR Web sayfası (www.rotary.org) dan edinilebilinir.

Burslar


Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu ve Vakıf Mütevelli Heyeti, Rotary Vakfının amaçlarını yüceltmek için başarılı ve somut işler yapma konusunda şu programları onaylamış bulunmaktadır:


Rotary Vakfı Elçilik Bursları (Rotary Foundation Ambassadorial Scholarships):


Üniversite seviyesindeki öğrenciler için dünyanın en büyük özel uluslar arası burs programlarından biridir. Elçilik bursu bursiyerlerine Rotary kulüplerinin bulunduğu başka bir ülkede eğitim ve staj yapmak olanağı tanımaktadır.Rotary bursiyerleri eğitim süresi içinde konuk oldukları ülkelerde birer iyi niyet elçisi olarak hizmet ederler.


Rotary Uluslararası Eğitim Merkezleri (Rotary Centers for International Studies) Rotary Dünya Barış Bursu


Rotary Vakfı'nın eğitim ve barış açısından en önemli önceliğidir.Vakıf dünya çapında yedi üniversite ile birlikte barış ve ihtilafların çözümü konularında uluslar arası eğitim için altı Rotary Merkezi kurmuştur.Vakıf her yıl, altı Rotary Merkezinde, lisans üstü düzeyde bir ila iki yıl süreli, uluslar arası çalışmalar ve barış ve ihtilafların çözümü programı için 100 Rotary Dünya Barış Bursu vermektedir.


Grup İnceleme Değişim (Group Study Exchange)


Bu programda çalışma hayatının başlangıç yıllarında olan 25 ile 40 yaşları arasındaki iş ve meslek sahibi erkek ve kadınlar için yapılmakta olan bir kültürel ve mesleki programdır.Birbiriyle eşleşmiş değişik ülkelerdeki Rotary Bölgeleri arasında, dört ile altı hafta süreyle gerçekleştirilen programın seyahat giderleri vakıfça karşılanır.Roteryen olmayanlardan kurulu ekibe bir Roteryen liderlik yapar.


İnsani Ödenekler Programı: 

ROTARY Kulüplerinin ve bölgelerinin, yeryüzündeki insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik toplumsal projeler yapma olanağı sağlar.Bunu Basitleştirilmiş Bölge Ödenekleri ve Eşli Ödenekler yoluyla gerçekleştirir


Basitleştirilmiş Bölge Ödenekleri
Eşli Ödenekler
Polio Plus
Polio Plus Partnerleri
Bütün Rotary Vakfı Programlarının başvuru yöntemi, yararlanma koşulları ve son müracaat tarihi ile ilgili bilgilere www.rotary.org da yer verilmiştir.

Etkinliklerden ve Duyurulardan Haberdar OlunCopyright © 2015 İpekyolu Rotary Kulübü, Her Hakkı Saklıdır.